Polish Twitter Trends

Aktualizacja: 2019-08-25, 19:33

Autor: Łukasz Prokulski
Kilka słów o tym jak to działa

Liczba tweetów w czasie:

Najpopularniejsze słowa:

Najpopularniejsze bi-gramy:

Najpopularniejsze popularne tweety: